Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα

Θεραπείες

Λογοθεραπεία

Η επικοινωνία είναι μια βασική ανάγκη του ανθρώπου . Επικοινωνία σημαίνει αντίληψη , έκφραση , ανταλ...

Nευρολειτουργική Αναδιοργάνωση -Μέθοδος Padovan

Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση απευθύνεται κυρίως σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικο...

Εργοθεραπεία

Επιδιώκει και καθιστά ικανό το άτομο να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαν...

Ειδική Αγωγή

Εκπαίδευση, ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών και των παράλληλων αναπτυξιακών λειτουργιών του π...

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Όπως είναι γνωστό η εκπαίδευση λειτουργεί με βάση τον κώδικα της γλώσσας. Έτσι επιμέρους αδυναμίες σ...

Συμβουλευτική Γονέων

Η διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση του παιδιού είναι δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση. Η οικογένεια παίζ...

Ψυχολογική Υποστήριξη

Αφορά εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή δυσκολίες σε συναισθηματικό ...

Τμήματα δημιουργικής Απασχόλησης

ομάδες ειδικής αγωγης και δημιουργικής απασχόλησης -Ολιγομελή ...


Λογοθεραπεία


Μέθοδος Padovan


Εργοθεραπεία


Ειδική Αγωγή


Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών


Επιλογή λογοθεραπευτή| διαγνωστικά tests | Κάλυψη Ασφαλιστικών Ταμείων | Οδηγίες προς τους γονείς

Copyright © 2015. All Rights Reserved.