Αφασία

Η αφασία είναι μια κεντρική διαταραχή του λόγου που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη. Στην αφασία προσβ...

Τραυλισμός

Τραυλισμός συγκαταλέγεται στις νευρωτικές δυσλειτουργίες - διαταραχές της ομιλίας. Θεωρείται δυσλειτ...

Δυσφωνία

Κάθε γλώσσα έχει την ιδιομορφία της και το ιδιαίτερο φωνητικό και φωνολογικό της σύστημα. Η φώνηση ε...

Δυσαρθρία

Η δυσαρθρία είναι μια διαταραχή που αφορά το μηχανισμό παραγωγής της ομιλίας. Είναι, συνεπώς, διαταρ...

Γλωσσικός Αρνητισμός (Mutismus)

Ο γλωσσικός αρνητισμός, που σημαίνει άρνηση για ομιλία, είναι μια γλωσσική δυσλειτουργία με ψυχογενή...

Ταχυλαλία

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής του λόγου. Στην ταχυλαλία η άρθρωση δεν είναι ευκρινής - κα...

Δυσγραμματισμός

Δυσγραματισμός είναι η περιορισμένη ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί σωστά τους γραμματικοσυντακτικ...

Σιγματισμός

Με τον όρο "σιγματισμός ή ψελλισμός" (Lipseln) χαρακτηρίζεται ο ελλιπής σχηματισμός του "σ". Μερικοί...

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι η διαταραχή στην ανάγνωση και στη γραφή, η οποία παρατηρείται σε παιδιά τα οποία δεν ...

Αυτισμός

Το επίθετο “αυτιστικός” (προέρχεται από την ελληνική λέξη “αυτός”, η οποία σημαίνει στον “εαυτό του”...