Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα
Εργοθεραπεία | Λογοθεραπεία Κέρκυρα

Μέθοδοι

Η μέθοδος Pecs καθώς και η μέθοδος Padovan -Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση είναι μέθοδοι θεραπείας οι οποίες επιλέκτηκαν να εφαρμόζονται απο τους θεραπευτές του  Κέντρου μας ανάμεσα από πολλές άλλες , καθώς δεδομένου  του αποτελέσματος σε πολλά από τα περιστατικά μας , θεωρούνται αρκετά αξιόπιστες. 

 

PECS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ:

Το PECS είναι σύστημα ενισχυτικής, εναλλακτικής επικοινωνίας που απευθύνεται σε όσους έχουν δυσκολία...


Λογοθεραπεία


Μέθοδος Padovan


Εργοθεραπεία


Ειδική Αγωγή


Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών


Επιλογή λογοθεραπευτή| διαγνωστικά tests | Κάλυψη Ασφαλιστικών Ταμείων | Οδηγίες προς τους γονείς

Copyright © 2015. All Rights Reserved.