Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Όπως είναι γνωστό η εκπαίδευση λειτουργεί με βάση τον κώδικα της γλώσσας. Έτσι επιμέρους αδυναμίες στο λόγο έχουν αντίκτυπο στην σχολική επίδοση και στην εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών:

Όπως είναι γνωστό η εκπαίδευση λειτουργεί με βάση τον κώδικα της γλώσσας. Έτσι επιμέρους αδυναμίες στο λόγο έχουν αντίκτυπο στην σχολική επίδοση και στην εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών, όπως:

 • Φωνολογική ανάπτυξη μικρή > πιθανά προβλήματα στην ορθογραφία
 • Περιορισμένο λεξιλόγιο > φτωχή έκφραση, προβλήματα με την ορολογία των μαθηματικών.
 • Ασυνταξία > φτωχή έκφραση, προβλήματα στο <<σκέφτομαι και γράφω>>
 • Περιορισμένη αντίληψη λόγου > αδυναμία να κατανοήσει εντολές, να μάθει νέες έννοιες
 • Πραγματική δυσκολία > δεν γνωρίζει πότε πρέπει να μιλήσει πως να ρωτήσει ή να απαντήσει, μιλάει άκαιρα ή άσκοπα
 • Ενδείξεις Μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική ηλικία
 • Έλλειψη της αίσθησης των ήχων σε λέξεις
 • Έλλειψη αίσθησης της σωστής σειράς των ήχων
 • Έλλειψη ρυθμού
 • Αδυναμία στο να βρεθούν ομοιοκαταληξίες και να τοποθετηθούν στη σειρά οι συλλαβές.
 • Δυσκολία αποκωδικοποίησης λέξεων, αποκωδικοποίηση μεμονωμένης λέξης.
 • Δυσκολία στο να κωδικοποιηθούν λέξεις (ορθογραφία)
 • Κακή σειρά αριθμών 21 αντί για 12, κακή σειρά γραμμάτων στις λέξεις Γιώγρος αντί για Γιώργος, λάθος επιλογή μάστα αντί για πάστα, ελλείψεις  όπως    γαγά αντί για γιαγιά.
 • Προβλήματα κατανόησης κειμένου.
 • Δυσκολία να εκφρασθούν σκέψεις σε γραπτό λόγο.
 • Ασαφής και μη ολοκληρωμένη απόδοση γλώσσας που έχει ακουσθεί.
 • Δυσκολία να εκφρασθούν σκέψεις προφορικά.
 • Αποπροσανατολισμός όταν δίνονται οδηγίες κατεύθυνσης στο χώρο ή στο χρόνο. (δεξί αριστερό, πάνω κάτω, νωρίς αργά, χθες αύριο)
 • Δυσκολίες πλευρίωσης.
 • Παρόμοια προβλήματα σε συγγενικά πρόσωπα.
 • Δυσκολίες γραφής.
 • Δυσκολία στα μαθηματικά, στην ορολογία ή στις οδηγίες ή στη σωστή ακολουθία της μαθηματικής σκέψης και πράξης.