Ειδική Αγωγή

Εκπαίδευση, ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών και των παράλληλων αναπτυξιακών λειτουργιών του παιδιού έτσι ώστε να υποβοηθηθεί κατάλληλα στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης. Προετοιμασία του παιδιού προσχολικής ηλικίας με ανωριμότητα για την είσοδο του στο σχολείο.

Τι κάνει ο Ειδικός Παιδαγωγός:

Ο Ειδικός Παιδαγωγός χρησιμοποιώντας τις ανάλογες διδακτικές μεθόδους και κατάλληλα προγράμματα επιδιώκει στην προσαρμοσμένη και αποτελεσματική εκμάθηση του κάθε παιδιού βάση των ατομικών του αναγκών.·Εκ μέρους του Ειδικού Παιδαγωγού επιλέγονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διδασκαλία του κάθε παιδιού ξεχωριστά.·Χρέος του Ειδικού Παιδαγωγού είναι να ενισχύει τη μάθηση χρησιμοποιώντας την αφαίρεση ή την αύξηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων μέσα σε ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον με την αντίστοιχη χωροθέτηση.·Προσφέρει εξατομικευμένα μαθήματα για εκπαιδευτική υποστήριξη και μαθητικό μελετητήριο υποδεικνύοντας στα παιδιά το σωστό τρόπο μελέτης και μάθησης.