Εργοθεραπεία

Επιδιώκει και καθιστά ικανό το άτομο να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές γι’ αυτό , παρ’όλους τους λειτουργικούς περιορισμούς . Η θεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση απευθύνεται συνήθως στον αδρό συντονισμο , στη λεπτή κινητικότητα , στις γνωστικές και αντιληπτικές λειτουργίες , στην κοινωνικοποίηση και στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής .

Πιο αναλυτικά

Οι δραστηριότητες που το άτομο καλείται να επιτελέσει στη ζωή του χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
 -Εργασία-σχολείο-Δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)-Ελεύθερος χρόνος  
Η εργοθεραπεία βοηθάει το άτομο να εκτελέσει επιτυχώς τις παραπάνω δραστηριότητες με τους εξής τρόπους:
 -Με την άμεση παρέμβαση πάνω στο άτομο προκειμένου να αποχτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να επιτελέσει αυτές τις δραστηριότητες, όπως π.χ. λεπτή κινητικότητα, μνήμη, συγκέντρωση, κοινωνικές δεξιότητες
 -Με παρέμβαση στο περιβάλλον π.χ. διαμόρφωση του σπιτιού με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσπελάσιμο για άτομα με αναπηρικά αμαξίδια. Με παροχή ειδικών βοηθημάτων και εκπαίδευση πάνω σε αυτά, όπως ειδικά κουτάλια, ποτήρια, βοηθήματα για γραφή κ.ά.
Το προτέρημα της εργοθεραπείας στην αποκατάσταση είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε είναι παιχνίδι είτε είναι ένα χόμπι, για να εκπαιδεύσει το άτομο σε κάποια δεξιότητα. Έτσι για να μάθει, για παράδειγμα, ένα άτομο να ακολουθεί οδηγίες, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια απλή συνταγή σε μια κυρία ή τις μουσικές καρέκλες σε ένα παιδί. Με αυτό τον τρόπο η συνεδρία κυλάει ευχάριστα και η δραστηριότητα αποκτά αξία για το ίδιο το άτομο.  Επίσης η Εργοθεραπεία έχει σαν σκοπό την εντόπιση και αξιολόγησητων διάφορων δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ενός παιδιού, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και προσεγγίσεων με σκοπό την ανάπτυξη των αισθητηριοκινητικών λειτουργιών του.

Αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως:

•    Διάσπαση προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
•    Κινητική αδεξιότητα σε λεπτές και αδρές κινήσεις
•    Διαταραχή διαγωγής και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
•    Γραφοκινητικές αδεξιότητες
•    Μαθησιακές δυσκολίες
•    Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
•    Νοητική Καθυστέρηση
•    Κοινωνική αδεξιότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση
•    Προβλήματα οριοθέτησης και οργάνωσης χώρου     Θα ήταν καλό να ζητήσετε βοήθεια αν το παιδί σας παρουσιάζει κάτι από τα παραπάνω, πάντα φυσικά σε σχέση με τα αναμενόμενα για την ηλικία του μέτρα.