Ψυχολογική Υποστήριξη  παιδιών και εφήβων

Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι να στηρίζει τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της παιγνιοθεραπείας και όχι μόνο, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο, το παιχνίδι. Το παιχνίδι για το παιδί είναι ό,τι ο λόγος για τον ενήλικα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, όπως και στις συνεδρίες των ενηλίκων, έτσι και εδώ, δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα και τα προβλήματά του, μαθαίνοντας για τον εαυτό του, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας που δημιουργείται στη σχέση του παιδιού με το θεραπευτή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί ανακαλύπτει τρόπους, ώστε να εξελίξει και να απλώσει πλευρές της ταυτότητάς του αναγνωρίζοντας τα θέματα που προκύπτουν, αλλάζοντας τα νοήματα και διερευνώντας εναλλακτικά σχέδια και λύσεις. Εν κατακλείδι, οι ιστορίες που εκφράζονται μέσα στη ψυχοθεραπεία, μπορούν να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να μάθει να υποστηρίζει τον εαυτό του και  να ανακαλύψει τρόπους λειτουργικότητας στον κόσμο του παιχνιδιού, αλλά καί στο πραγματικό κόσμο. Στόχος, να μην αναπαράγονται ξανά τα ίδια μοτίβα σχέσεων, που μέχρι τώρα δεν ήταν βοηθητικά στις σχέσεις του με τους άλλους, μικρούς και μεγάλους, όπως τα έμαθε στο περιβάλλον από το οποίο προήλθε τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν βοηθητικά στη σχέση του με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους, μικρούς και μεγάλους. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν, μέσα όχι μόνο με ατομική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αλλά και ομαδικά.